pki varovanje okolja

Varovanje okolja

V podjetju se močno zavedamo kako pomembno je okolju prijazno delovanje, zato s svojim načinom dela preprečujemo onesnaževanje.

Zavedamo se pomena zmanjševanja vplivov na okolje, zato se trudimo zmanjševati našo porabo naravnih virov (voda, energenti, embalaža…), količino emisij v zrak in vode ter učinkovito ločevati in zmanjševati količine odpadkov.

Vsi naši vplivi na okolje so v dovoljenih mejah (hrup, emisije v zrak, izpusti v vode), tudi zahvaljujoč čistilni napravi.

Za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, imamo od leta 2009 v podjetju pridobljeno tudi okoljevarstveno dovoljenje.

varovanje okolja